Čtení pomáhá opět pomáhá! Tentokrát v Naroku!

Díky projektu Čtení pomáhá, jehož jsme stálým partnerem, se podařilo opět získat 100.000 kč. Tentokrát pro projekt Narok.

Čtení pomáhá

Středisko Narok je nejmladším projektem Nadačního fondu Asante Kenya. V lednu letošního roku přijal prvních šest dívek z různých koutů parku Massai Mara, které se kvůli svému rozhodnutí uniknout rituálu obřízku přišly o domov i zázemí rodiny.

Narok jim nabídl nejen ubytování, ale především vzdělání, díky kterému se budou časem schopny postarat o sebe samy. Dívky se zdokonalují v tom, co umí ze své kultury – ve výrobě šperků. V Naroku v letošním roce strávily několik týdnů dvě dobrovolnice, jednou z nich je významná česká výtvarnice Gizela Šabókovákteré dívky učily nové metody použití korálků a vzory šperků. Výtěžek z prodeje šperků, které vznikají vestředisku Narok, je v plné výši využit na nákup materiálu a alespoň částečné pokrytí nákladů. Nadační fond Asante Kenya hradí dívkám také stravulékařskou péči, plat místní lektorky, vychovatelky, ostrahy a další nutné výdaje spojené s životem dívek. Část výtěžku z projektu Čtení pomáhá tedy použijeme na tyto náklady a část na stavbu zázemí pro dívky. 

Děkujeme všem, kteří se rozhodli sbírku podpořit. Vřelé díky patří projektu Čtení pomáhá!

S úctou Lejla Abbasová