Co je e-Afric@?

 Základní počítačová gramotnost se i v Africe stává jedním z klíčových aspektů konkurenceschopnosti na zaměstnaneckém trhu a to dokonce už na žebříčku nízkopříjmových pracovních pozic. Avšak přístup k základnímu vzdělání je složitý a nejchudší vrstvy jsou často vyčleněny ze vzdělávacího procesu a ten je mnohdy suplován lokálními a zahraničními neziskovými organizacemi, církvemi a spolky.
Cílem projektu e-Afric@ je umožnit dětem ze slabých a nejslabších sociálních vrstev seznámit se se základními počítačovými a technickými dovednostmi.
Projekt e-Afric@ bude realizován v sounáležitosti s principy nadačního fondu Asante Kenya a na bázi spolupráce mezi donory z České republiky na straně jedné a keňskými projekty podporovanými nadačním fondem na straně druhé.