Slavnostní otevření e-Afric@ Cyber Café

Dne 31.8. se v Keni uskutečnilo slavnostní otevření e-Afric@ Cyber Café za přítomnosti mnoha hostů a dětí ze škol, pro které byl celý projekt 3 roky připravován. Mezi pozvanými byli například zástupci české ambasády v Keni, konzul Ing. Jaroslav Mandys a obchodní rada Ing. František Hejný. První lekce počítačové výuky e-Afric@ Cyber Café začaly v první školní den, který stejně jako v České republice připadá na 1.září.