Kenya a masajská kultura

Kdo jsou Masajové?

Keňští Masajové mluví nilotsky, přesněji řečeno tzv. nížinnou nilotštinou. Masajská populace čítá podle posledních údajů z roku 1999 přibližně 453000 obyvatel, kteří žijí v provincii Rift valley dále rozdělené na šest okresů - Nakuru, Laikipia, Kajiado, Trans Mara, severní a jižní Narok.

Masajové jsou kočovní pastevci, neustále se stěhují z místa na místo a hledají vodu a pastviny. Celý svět je zná pro jejich tradice a zvyky, které zůstávají stejné po celá staletí. Masajové na své kultuře úzkostlivě lpí a všem pokusům o zásahy do jejich způsobu života tvrdohlavě odolávají, čímž vlastně popírají všeobecně známé tvrzení, že hlavní vlastností každé kultury je její dynamičnost. "Masaj bez kultury je jako zebra bez pruhů," řekl kdysi jeden zvážených masajských starších a svými slovy přesně vyjádřil, jak mnoho si jeho lid své kultury cení.

Ženská obřízka

Masajové z oblasti severního Naroku, kde nadace Foundation for Restoration of Family Values (FRFV) vede projekt na ochranu dívek, stejně jako ostatní Masajové, praktikují tzv. ženskou obřízku. Při procesu zvaném klitoridektomie se odstraňuje vnější část klitorisu a malé stydké pysky, což má omezit sexuální touhy ženy a tím snížit riziko nemanželských poměrů.

Keňská vláda se ve spolupráci s humanitárními organizacemi a organizacemi na podporu žen proti ženské obřízce ostře postavila, ale nic se nezměnilo. Tato procedura, považovaná za nejvýznamnější obřad při proměně dívky vženu, je totiž v masajských tradicích hluboce zakořeněná.

Mezi Masaji tato praktika zvyšuje společenskou soudržnost vobci, dívka díky ní získává lepší možnosti pro sňatek a zlepšuje postavení svého otce mezi ostatními. Obřízka je zároveň jedinou cestou, jak připravit dívky na sex a manželství, a především z nich dělá ženy, které společnost přijímá a respektuje. Dívky, které odmítnou proceduru podstoupit, jsou považovány za nečisté a zbabělé a jejich vlastní komunita je odmítne. Navíc mají velmi malou šanci, jestli vůbec nějakou, se vdát, protože pro pravého masajského muže je nemyslitelné vzít si neobřezanou ženu.

Socální a ekonomická situace

Masaje a jejich oblast zná snad každý, a to díky dvěma věcem. Tou první jsou dvě světově proslulé přírodní rezervace, Amboseli a Massai Mara, druhou pak slavné výrobky z korálků, které jsou jedním zhlavních způsobů zdobení těla a které masajové hojně prodávají turistům, kteří sem velmi často přijíždějí.

I přesto však není sporu o tom, že Masajové, zvláště v severním Naroku, mají obrovské společenské a ekonomické potíže. Obyvatelé zoufale potřebují vzdělání, zdraví a vodu. Vjejich oblasti najdete velmi málo vzdělávacích a zdravotnických zařízení a voda je zde vzácnou komoditou. Dalším problémem, kterému masajové v severním Naroku čelí, jsou divoká zvířata, především sloni, kteří často zabijí nebo zraní někoho zvesničanů, a lvi. Příliš mnoho dobytka velmi rychle spásá planiny, již tak zdecimované častými obdobími sucha, a lesy ubývají. Masajové také až příliš spoléhají na jídlo zdodávek humanitární pomoci.

Vláda a humanitární organizace musí neprodleně najít konečné a funkční řešení pro všechny problémy, které sužují obyvatele severního Naroku. Je nezbytné vytvořit rozvojové programy, které pomohou získat dlouhodobý a stabilní příjem. Může se jednat třeba o stavbu vodních systémů nebo podporu udržitelných ekonomických projektů v rámci okresu. Je také nutné vybudovat vtomto doposud přehlíženém kousku světa další zdravotní centra a kliniky, postavit nové školy a zajistit stipendia pro sociálně slabé děti.