ASANTE KENYA NADAČNÍ FOND

Nadační fond Asante Kenya a Projekt Medela založila moderátorka Lejla Abbasová. Asante Kenya aktuálně podporuje 10 projektů v Keni a to především základní školy, pěti z nich pomohl ke stavbě nových budov.

Dále Asante Kenya podporuje projekt Narok, který pomáhá dívkám utíkajícím před ženskou obřízkou a zřizuje počítačovou učebnu pro děti ze slumů e-Afric@ Cyber Café.

Projekt Narok zřizuje dvě internátní třídy, které byly postaveny díky nadačnímu fondu a  kde se dívky učí kadeřnickému řemeslu. Po absolvování kurzu skládají zkoušky certifikované Ministerstvem školství. V případě, že dívky uspějí, mohou se ucházet o kvalifikovanou práci v tomto oboru. Dále projekt Narok učí dívky šperkařskému řemeslu, konkrétně práci s korálky. Tu na místo jely již opakovaně vyučovat akademická malířka Gizela Šabóková, jedna z nejlepších světověznámých českých sklářek a  Klára Zitová, top senior manažerka a  odbornice na výrobu šperků z korálků. Dívky vytváří své vlastní autorské šperky, jejichž prodejem v Čechách a v Keni podporují projekt Narok.

Počítačová učebna e-Afric@ Cyber Café je projekt, který umožnuje dětem z  podporovaných škol nadačním fondem, zdarma studovat práci s počítači. Lekce počítačové výuky splňují podmínky ministerstva školství a jsou tak jejich dalším školním předmětem.

Asante Kenya také v České republice otevřel společně s partnerskou organizací Njovu o.p.s. charitativní e-shop se šperky a doplňky z Keni a Zambie Imana.cz.

Nadační fond funguje na dobrovolnické bázi, spolupracovníci si náklady hradí ze svých zdrojů, dary tak téměř beze zbytku putují přímo africkým projektům.

Další info naleznete na www.asantekenya.org a facebooku.

Budeme nesmírně rádi za jakýkoliv finační příspěvek na sbírkový účet nadačního fondu 1211009464/5500!

Z celého srdce děkujeme!

Sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení sbírky dne 30. 7. 2010, č.j. S-MHMP/613468/2010.